Muizen in huis

Muizen in huis.

Spitsmuis

                                      

Muizen in Huis.

Muizen in huis, als het kouder wordt komen de muizen weer naar binnen. De muizen zoeken een droge woonplaats om te overleven. Vaak komen de muizen binnen via openingen in de buitenmuur. Stank, vraatschade, geluiden, lekkage en vaak het ergste “kortsluiting”. Ook mogen de bacteriën en virussen niet vergeten worden, want de muizen zitten overal aan. Het probleem met muizen kan ook kan natuurlijk ook zo veel mogelijk beperkt worden door goede preventie. Het voorkomen van problemen is beter dan bestrijden. Open stootvoegen met spouwsafe voorzien en andere mogelijke openingen dicht met gaas of rvs staalspons. Ook zorgen dat er geen voedsel beschikbaar is voor muizen. Men kan bijvoorbeeld de voorraad in blikken of andere muisbestendige voorraad bussen doen.

Soort muis:

Vaak zijn huisspitsmuizen zoals op de foto afgebeeld de boosdoeners van stank geluiden en andere overlast.Spitsmuizen horen niet tot de orde ware muizen omdat dit insecten eters zijn. Spitsmuizen leven dus van insecten bij uw in huis en zijn daarom niet zo gemakkelijk te vangen als de ware muizen.Spitsmuizen leven van insecten, bij vochtigheid in de woning zijn er ook vochtminnende insecten waar de muizen van leven. Indien er sprake is van ware muizen wordt er natuurlijk met dezelfde principe gewerkt, dus preventie is het belangrijkste.Bosmuis,huisspitsmuis en huismuis zijn de meest voorkomende muizen in huis.

Bestrijding:

Bestrijding is pas mogelijk als alle facetten zijn nagelopen, dus eerst preventie in de eerste stap. Hygiëne staat ook hoog in het vaandel, als de hygiëne de wensen over laat heeft bestrijden geen zin. Het niet toegankelijk maken van voedsel is een belangrijke stap voor de bestrijding plaats gaat vinden. Het vermijden van woongelegenheid waar de muizen ongestoord hun nest kunnen maken. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan kan men overstappen op bestrijding. Bestrijding met klemmen heeft de voorkeur, maar ook dit heeft plus en minpunten, dit wordt ter plaatse bekeken. Als er dan wordt overgegaan op chemische bestrijding, wordt dit op een veilige en doeltreffende wijze toegepast. Ook de nacontrole is erg belangrijk om te controleren hoeveel opname er is. Aan de hand van de opname kan men inschatten hoeveel muizen er zitten. Met de nacontrole voorkomt men tevens resistentie.